Enabler

Projektets mål og indhold

Formålet med ENABLER-netværket er at skabe samarbejde mellem nationale projekter inden for sproglige ressourcer. Samarbejdet omhandler udveksling af oplysninger, samarbejde om ensartede formater for ressourcerne, så teknologioverførsel bliver nemmere, ensartede valideringsmetoder mv.

Der vil blive lavet en kortlægning af eksisterende ressourcer. Nationale projekter er nødvendigvis offentlige, men der sigtes mod også at få den private sektor med i samarbejdet, bl.a. ved at kortlægge sektorens behov for og krav til sproglige ressourcer.

Der sigtes også mod samarbejde på det større internationale plan, med internationale organisationer, amerikanske forskningsråd mv.

For yderligere oplysning, se projektets hjemmeside

www.enabler-network.org

CST kontakt

Bente Maegaard bente @ cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict