IATE

Services for the Development of an Interactive Terminology Database System.

Det overordnede mål for IATE-projektet har været at udvikle en fælles termdatabase bestående af de termbaser, der allerede er udviklet i EUs oversættelsesinstitutioner: Kommissionen, Rådet, Parlamentet, Revisions- retten og Oversættelsescentret.

I sommeren 2001 påbegyndte institutionerne funktionalitetstesten af den første prototype af IATE-termdatabasen. CST's rolle i IATE-projektet har bestået i at specificere funktionaliteten af den fælles termdatabase og rutinerne til import af de eksisterende termbasers indhold til den fælles termdatabase. Specificationen er baseret på ISO 12620, en international standard til udveksling af informationstyper i eksisterende termdatabaser.

I efteråret 2001 udførte CST en ekstra opgave som bestod i at fremanalysere og specificere hvordan dubletter i IATE-basen automatisk kan identificeres og efterfølgende sammenflettes.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict