Informationsstruktur i det danske sprog

Støttet af Carlsbergfondet

Projektets overordnede mål

Projektets overordnede mål er at udvikle en formel, konstruktionsbaseret beskrivelsesmodel for informationsstruktur i dansk.

Hvorfor er det interessant?

Informationsstruktur befinder sig i grænsefladen mellem forskellige dimensioner af det sproglige tegn, og er derfor er et godt udgangspunkt for at undersøge hvordan disse dimensioner spiller sammen.

Teoretisk ramme

Projektet, som bygger videre på min PhD-afhandling, forsøger at kombinere en HPSG-baseret tilgang til informationsstruktur (Vallduví & Engdahl 1995, Engdahl & Vallduví 1996) med idéer fra konstruktionsgrammatik (Lambrecht 1994). I min beskrivelsesmodel formaliseres informationsstruktur ved hjælp af konstruktionstyper hvor informationsstrukturelle, prosodiske og syntaktiske egenskaber er beskrevet og formaliseret i sammenhæng. Disse konstruktionstyper udgøres af forskellige kombinationer af topic, fokus og baggrund fx:

- 'emne fokus’-konstruktion (Hvad har børnene lavet?) [T De] [F har spist IS].

- identificerende konstruktion (Hvem har spist isen?) [BG Det har] [F BØRNENE].

- ’hele fokus’-konstruktion (Hvad har I lavet?) [F BØRNENE har spist IS].

Hver af disse overordnede typer kan realiseres meget forskelligt syntaktisk, så opgaven går ud på at beskrive de forskellige undertyper og formalisere dem i trækstrukturer.

Åbne spørgsmål

Hvordan fungerer focus projection på dansk? Er VP-begrebet i denne forbindelse nødvendigt? Findes der forskellige slags fokus? Hvordan kan man i dansk fastlægge fokusdomænets højre grænse når der i dansk ikke er sætningsaccent? Hvilken rolle spiller trykreduktion?

Korpusannotation

Som en del af projektet er DanPASS-korpusset blevet opmærket med tags for fokus og emne.

CST Kontakt

Patrizia Paggio patrizia @ cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict