Nomen Nescio

NN - eller Nomen Nescio - er Nordiskt Netværk for navnegenkendelse. Netværkets overordnede formål er: At udvikle en resursebasis af kundskaber og konkrete værktøj for navnegenkendelse i og for de nordiske sprog. At knytte forskningsmiljøerne i de 3 nordiske lande sammen: Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, HIT-senteret, Universitetet i Bergen, Center for sprogteknologi, København, Språkbanken, Göteborgs universitet

CST kontakt

Bolette Sandford Pedersen bolette @ cst.dk

Projekt hjemmeside

scrooge.spraakdata.gu.se/nn/


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict