Nordisk Netordbog

 

Selv om vi i Norden forstår hinandens sprog, ved vi ikke nødvendigvis hvad de enkelte ord hedder på de andre sprog, vi kan ikke stave dem mv. Med støtte fra Nordisk Ministerråd undersøger projektet derfor med deltagere fra de fem nordiske lande (KTH, EUROLING AB, Algoritmica HB, Sverige; Helsingfors universitet, Finland; Aksis, Norge; Islands Universitet, Island; Københavns Universitet, Danmark), hvordan flersproglig søgning (på tekster og leksikografiske og terminologiske ressourcer) kan udvides og forbedres, ved hjælp af (a) nye arkitekturer med sofistikerede sprogteknologiske komponenter, (b) automatiske procedurer til at opbygge omfattende parallelle søgetermlister og (c) fleksible grænseflader til hurtig tilpasning til nye ressourcer og brugergrupper. Projektet udvikler flersproglige søgemaskiner, som skal kunne bruges i to forskellige anvendelser: på den ene side til at slå op i eksisterende leksikalske og terminologiske ressourcer og på den anden side til at søge på NMRs flersproglige hjemmeside.

 

1. Flersproglig søgning på eksisterende en- og flersproglige leksikalske og terminologiske ressourcer

 

Efter forundersøgelse af mulige systemarkitekturer har vi udviklet en (prototypisk) opslagstjeneste, hvor man kan slå op ord i eksisterende leksikalske ressourcer (Skandinavisk ordbog, Lexin ordbøger, etc.) på svensk, norsk og dansk. Det er målsætningen at demonstrere, at man kan bygge en webserver og et websted, hvor nordiske brugere i en grænseflade på deres eget sprog kan slå op i alle de ordbøger og lexika, som er gjort tilgængelige i projektet. Opslag skal kunne ske i alle lexika samtidigt og på alle indgående sprog. Fejlstavninger skal opdages og rettes og bøjningsformer skal tilbageføres til stammen (stemming). Prototypen kan afprøves under:

 

http://ordbok.nada.kth.se:8070/ordbog_module/

 

2. Tværsproglig informationssøgning

 

Til lokal søgning på flersproglige hjemmesider har projektet udviklet en selvadapterende søgemaskine. Prototypen som bliver installeret på Nordisk Ministerråds (NMR) hjemmeside, gør det muligt at søge webindhold på alle nordiske sprog og engelsk samtidig. Dvs. at når man søger på dansk, vil man også finde frem til relevante sider på svensk, norsk og engelsk, det vil sige at man får alt det relevante indhold. Hvis man fx vil søge alt om ligestilling på Nordisk Ministerråds hjemmeside, bliver der samtidig søgt på ligestilling, parity, likeverd, jämlikhet, likestilling, jämställning, equality, jämställdhet og "gender equality".