Oversættelseshukommelser

En vis del af den tekstmængde, som oversættes i et firma, oversættes igen og igen. Alle sprogmedarbejdere kommer regelmæssigt ud for at skulle oversætte en tekst, hvori der forekommer sætninger, som man med sikkerhed kan huske at have oversat tidligere. Men den enkelte oversætter kan kun i meget begrænset omfang huske den præcise oversættelse, samt i hvilke dokumenter de forekom, og det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at vide, hvad de andre sprogmedarbejdere i firmaet har oversat.

Det er klart, at mange ressourcer kan spares, hvis hver enkelt oversætter får mulighed for at kunne genbruge alt, hvad der tidligere er oversat i firmaet.

Slut med at oversætte samme tekst to gange

En oversættelseshukommelse er en database, hvori oversatte sætninger registreres. Dvs. for hver gang der oversættes en ny tekst, vil oversættelseshukommelsen vokse, og sprogmedarbejderen vil være bedre stillet, næste gang en tekst skal oversættes.

Når man arbejder med et sprogteknologisk værktøj, der indeholder oversættelseshukommelse, vil systemet reagere hver gang sprogmedarbejderen kommer til en sætning, som er identisk eller bare næsten identisk med en sætning, som tidligere er oversat. Man vil automatisk få vist den tidligere oversættelse.

Brugeren kan herefter hente oversættelsen ind i sin tekst ved et enkelt tastetryk, og hvis sætningerne kun var næsten identiske, evt. redigere en del af oversættelsen.

Man vil opnå flere fordele med en oversættelseshukommelse:
- oversættelseskvaliteten bliver højere
- oversættelseshastigheden stiger
- økonomien i at oversætte en tekst bliver bedre.

Kommercielle oversættelshukommelser

Transit StarTranslators workbench
Trados

Andre produkter

CATALYST, Alchemy Software

Déja Vu, Atril

SDLX, SDL International

Andre forskningscentre

Andre forskningscentre der arbejder med overs‘ttelseshukommelse:
DANTERMcenter

CST kontakt


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict