Publiceringsstrategi

CST, januar 2006

 

Center for Sprogteknologi anser det for vigtigt at publicere internationalt, og gerne med internationale medforfattere. Dette kan ske gennem internationale tidsskrifter og konferencer med peer review, og gennem bidrag til bøger eller gennem monografier. For at sikre at fagsproget også udvikles for dansk er det også vigtigt at der skrives videnskabelige artikler om sprogteknologi på dansk.

CST har en Working Paper-serie, som giver mulighed for at fremlægge mere omfattende dokumentation for forskningsresultater. Det er en del af publiceringsstrategien at denne mulighed udnyttes af CSTs medarbejdere.

 

Der er en lang række tidsskrifter som er relevante for faget. Nedenfor angives en liste med anbefalede tidsskrifter. Andre tidsskrifter kan komme på tale, og listen revideres herudover løbende.

 

Tidsskrifter

Acta Linguistica Hafniensia

Annals of Pure and Applied Logic

Applied Artificial Intelligence

Applied Ontology

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Review

Computational Linguistics

Corpora

Danske Studier

Data & Knowledge Engineering

Grammars

International Journal of Lexicography

Journal of Applied Logic

Journal of Artificial Intelligence Research

Journal of Automata, Languages and Combinatorics

Journal of Cognitive Science

Journal of Corpus Linguistics

Journal of Language Resources and Evaluation

Journal of Linguistics

Journal of Logic, Language and Information

Journal of Pragmatics

Journal of Semantics

Le Journal, Journal of Record for Human Language Technology

LexicoNordica

Lingua

Linguistics

Linguistics and Philosophy

Machine Translation

Natural Language Engineering

Natural Language Semantics

Nordic Journal of Linguistics

Nydanske Studier

Pattern Recognition

Pragmatics & Cognition

Research on Language and Computation

Studia Logica

Syntax

Terminology


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict