Vurdering af automatiske metoder til produktion af metadata

Rapport

For Statens Information har CST udarbejdet en rapport, der gennemgår det aktuelle stade for automatiseret produktion af visse metadata. Ved metadata forstås "data om data". Det er oplysninger, som beskriver indhold, kvalitet og forhold omkring et dokument, men som ikke er en del af selve dokumentet. Eksempler på simple metadata kan være "forfatter", "dato" og "emneområde". Metadata kan efterfølgende benyttes til automatiseret søgning i informationen. Rapporten vurderer, om de eksisterende metoder til automatisk at klassificere dokumenter inden for forskellige emneområder på nuværende tidspunkt er en reel brugbar mulighed i Danmark.

Rapporten indgår som en del af det offentliges OIO-forundersøgelsesprojekt, der skal klarlægge, hvad der skal til for at fremme automatiseret vidensdeling af offentlig information og hermed medvirke til at opfylde intentionerne i "Det Digitale Danmark". OIO står for Offentlig Information Online.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict