Eksempler på interessante søgeord og kommentarer

 • Ordsøgning
  Stol, kartoffel, hus, sammenhæng, bedre, børn (bøjningsformer) Lys, lam (forskellige lemmaer) Skade, affald (fugeelement v. sammensætnings førsteled) Bog, lære, aftale, samarbejde, sikker, gå, god (syntaktiske konstruktioner)
 • Substantiviske sammensætninger
  Mand, *barn, skole, arbejde,
  *Bemærk at ved at bruge lemmaformen 'barn' som søgestreng får man alle sammensætninger med barn og børn (fx barnesprog, blebarn, børnefilm), og ved at søge med 'børn' vises en liste der indeholder søgestrengen 'børn', men disse ord føres tilbage til lemmaet 'barn'. Prøv det ved at klikke på en sammensætning fx 'børneafdeling', strukturen føres tilbage til lemmaerne 'barn' og 'afdeling'.
 • Korpussøgning
  Længden af konkordanslinjen der indeholder søgestrengen, kan udvides til maksimalt 200 tegn til venstre og 50 tegn til højre fra søgeordet.
 • Parameterbaseret søgning
  Prøv at eksperimentere med denne søgningsform, fx ved at søge på substantiver der bøjes på en bestemt måde, eksempelvis med synkope, eller ditransitive verber der styrer en bestemt præposition, eksempelvis 'på'.

Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict