MOSES

Semantic WEB og sprogteknologi

MOSES, som står for "MOdular and Scalable Environment for the Semantic WEB", er et europæisk forskningsprojekt under IST-programmet. Projektets mål er at udvikle en metolodi til semantisk opmærkning af data på internettet til brug for indholdsbaseret søgning. Sprogteknologiske metoder skal støtte opmærkningsprocessen og query-analysen.

Projektet vil bygge en prototype til indholdsbaseret søgning i WEB-steder ved europæiske universiteter.

Internationalt samarbejde

I MOSES samarbejder CST med en række europæiske partnere samt det humanistiske fakultet på Københavns Universitet.

CST's kontakt

Patrizia Paggio patrizia @ cst.dk

Projekthjemmeside

Click her for at komme videre.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict