Hvad er sprogteknologi?

Informationssamfundet stiller store krav til vores evne til at kommunikere. Tekster skal produceres, redigeres og oversættes stadig hurtigere, og sprogteknologi er efterhånden blevet en central faktor i denne sammenhæng. Uanset om det drejer sig om oversættelse af en eksisterende tekst eller produktion af en ny tekst ved hjælp af talt eller skrevet sprog og på dansk eller et fremmedsprog, kan sprogteknologien tilbyde store rationaliseringsmuligheder og kvalitetsforbedringer.

De fleste kender allerede til sprogteknologi, f.eks. fra tekstbehandlingsprogrammer som typisk indeholder stavekontrol og orddelingsprogram.

Andre eksempler på sprogteknologiske værktøjer:

 • Systemer med oversættelseshukommelse - sørger for at sætninger som en gang er blevet oversat kan anvendes igen og igen.
 • Fuldautomatisk maskinoversættelse - oversætter en tekst fra et sprog til et andet.
 • Termbaser - bidrager til at holde styr på terminologien.
 • Sprogteknologiske ordbaser er en samling ordbogsdata lagret i en database og beregnet til maskinel anvendelse i sprogteknologiske værktøjer.
 • Grammatikcheckere - kontrollerer brugerens tekst for grammatiske fejl.
 • Elektroniske ordbøger.
 • Diktereprogrammer - brugeren kan tale til computeren i stedet for at anvende tastaturet.
 • Programmer til oplæsning - læser en tekst højt for brugeren.
 • Programmer til forståelse af talt sprog - forstår tale inden for et givet område.
 • Programmer til indeksering - finder nøgleord der beskriver tekstens indhold.
 • Programmer til resumering - laver et resume af en given tekst

Sprogteknologi er altså programmer der på forskellig vis kan manipulere talt og skrevet sprog. De fordele der opnås ved at anvende sprogteknologi, er selvfølgelig forskellige alt efter prioriteringer, opgaver og det valgte værktøj. Men de fordele der oftest nævnes, er øget effektivitet, tidsbesparelser, ensartethed, bedre kvalitet og færre fejl.

Vil du vide mere om aktører, projekter, korpusser og sprogressourcer, så følg dette link.

Sprogteknologisk Forum.

Center for Sprogteknologi afholder hvert andet år Sprogteknologisk Forum, hvor de nyeste resultater fra forskning og erhvervsliv fremlægges, og brugere fortæller om deres erfaringer med brug af sprogteknologiske værktøjer. Seneste Sprogteknologisk Forum var i maj 2006. Se programmet og foredragsholdernes præsentationer.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict