Verbal og kropslig kommunikation

Støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Det Frie Forskningsråd.

Formål

Projektets overordnede mål er at opstille en formel teori om interaktionen mellem forskellige kommunikationsmodaliteter, dvs. sproglige ytringer og ikke-verbale udtryk såsom håndbevægelser, ansigtsudtryk og øjenbevægelser. Teorien skal kunne redegøre for hvordan bevægelser integreres med det lingvistiske tegn på forskellige niveauer. Den skal være formel forstået på den måde at den skal kunne anvendes konsekvent på ikke konstruerede empiriske data således at hypoteser om de forskellige modaliteters funktion kan blive verificeret.

Projektets empiriske data vil bestå af videomateriale hvor mennesker kommunikerer i forskellige situationer og på forskellige sprog. Både de sproglige ytringer og de ikke-verbale udtryk i disse videosekvenser vil blive opmærket og analyseret. Selv om opmærkningen for det meste vil blive foretaget manuelt, er det også et mål at forske i hvordan maskinlæring delvis kan automatisere processen.

Teoretisk grundlag

Det teoretiske udgangspunkt for projektet vil være MUMIN-modellen, som er designet til at studere multimodal kommunikation med særligt fokus på feedback, turtagning og diskursstruktur.

En uddybning af modellen, samt en mere fyldig forklaring af hvordan vi planlægger at anvende den på nyt materiale, kan man finde i projektansøgningen.

For at se eksempler på opmærkninger af kropssprog i videoklip se MUMIN ressourcer.

Projektperiode

Projektet starter i januar 2009 og slutter i december 2012.

Projektdeltagere

CST-kontakt

Patrizia Paggio (paggio @ hum.ku.dk)


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict