Projekter afsluttet i 2007

COLING96 International conference on Computational Linguistics, August 1996

DanDokCenter Dansk dokumentationscenter for sprogteknologiske forskningsresultater. Projektet sluttede den 30. juni 2005.

Datalingvistisk Netværk

DefSum Resumeringsværktøj til danske tekster

DIALOG PC-based system for spoken Danish dialog conc. flight reservations

EAGLES Evaluation of Natural Language Processing Systems

ELISE Kortlægning af eksportvirkomheders viden om sprog og kulturel baggrund hos deres kunder

ELRA European Language Resources Association

Enabler European National Activities for Basic Language Resources. Projektet sluttede den 31. august 2003.

Euralex

EUROMAP Human Language Technologies Opportunity Promotion in Europe

Fovits Forskningsbaseret Videreuddannelse i it og Sprog.

Grammatikprojekt. Projektet sluttede den 31. december 2003.

Grasp

IATE - Services for the Development of an Interactive Terminology Database System.

IDANNA - IDentifikation og ANonymisering af NAvne. Projektet sluttede foråret 2005.

Infost - Informationsstruktur i det danske sprog. Projektet sluttede i marts 2006.

LCC Language Consulting Centre

LINDA Linguistic Specifications for Danish

LS-GRAM Large-Scale Grammars for EC Languages

MECKA Methodologies for Constructing  Knowledge Bases for Natural Language Processing Systems

MIDAS - MLIS MultiLingual Information Society

MOSES MOdular and Scalable Environment for the Semantic WEB. Projektet sluttede den 28. februar 2005.

MUMIN MUltiModal INterfaces - et nordisk netværk.

NEMLAR A Network for Euro-Mediterranean LAnguage Resource and human language technology development and support - on Arabic language resources

NLTNet Et netværk bestående af 5 nordiske universiteter og 5 brancheforeninger som har til opgave at arrangere en workshop

Nomen Nescio Nordisk netværk om navnegenkendelse. Projektet sluttede den 31. december 2003.

NorDokNet Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologiske forskningsresultater. Projektet sluttede den 31. august 2005.

NST - Nordisk Språkteknologi. Udvikling af sprogteknologiske værktøjer til syntetisk tale for dansk.

OntoQuery Ontology-based Querying - indholdsbaseret informationssøgning. Projektet sluttede den 1. august 2005.

OTELO Open Translation Environment for Localisation.

Ph.d-projekt: Danske Adverbier mellem Leksikon og Syntaks. Projektet sluttede den 31. august 2004.

PAROLE Preparatory Action for Linguistic Resources Organisation for Language Engineering

RELATOR European Network of Repositories for Linguistic Resources

SCARRIE Scandinavian Proofreading Tools

Senseval

SIMPLE (Semantic Information for Multifunctional Plurilingual Lexica)

SPINN Nordisk Netværk om Sprogteknologi og Informationssøgning.

Staging The Staging of 3D worlds

STO En stor dansk SprogTeknologisk Ordbase. Projektet sluttede den 29. februar 2004. (brugergrænseflade)

TEMAA Testbed Study of Evaluation Methodologies: Authoring Aids

TransRouter Translation Router

TQPro Translation Quality for Professionals

UDOG Research into Danish vocabulary and grammar

VID - Viden- og Dokumenthåndtering med sprogteknologi. Projektet sluttede den 31. december 2004.

Vurdering af automatiske metoder til produktion af metadata

Værktøjskasse


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0 Strict